Reference

Pro rok 2022 jsme získali více než 229.018.085 Kč z dotačních programů na výstavbu obnovitelných zdrojů energie.