O nás

SOLAR GLOBAL

Skupina Solar Global a.s. je přední český producent energie z fotovoltaických a dalších obnovitelných zdrojů. Dceřiné organizace realizují výstavbu a servis desítek fotovoltaických elektráren, investice v oblasti moderní energetiky, bateriových úložišť a vodních elektráren, obchodují a efektivně využívají čistou elektrickou energii. Kromě realizací vlastních solárních elektráren s výrobou přesahující 40 GWh ročně, vstoupila skupina v roce 2017 na evropský trh a zahájila výstavbu elektráren v Německu, Polsku, Španělsku a nově i Rumunsku.

Solar Global a.s. byla založena v roce 2009 se záměrem investovat do fotovoltaických elektráren (FVE) v ČR. V letech 2009–2010 připravila k realizaci 26 solárních projektů. Polovina projektů byla prodána a 13 FVE si nechala postavit a dodnes je spravuje. Do skupiny Solar Global začaly postupně přibývat další společnosti. Nejvýznamnější z nich je Solar Global Service a.s., která realizovala výstavbu několika stovek FVE a servisuje 65 elektráren s celkovým výkonem více jak 86MW.

Další společností skupiny Solar Global je Solar Global Investments, a.s., která se zaměřuje na investice v oblasti moderní energetiky a Solar Global Energy, a.s., jenž obchoduje s elektrickou energií z obnovitelných zdrojů. Solar Global Storage a.s. buduje velkokapacitní systémy pro nadbytečnou energii a pracuje v současné době na možnostech výroby a využití tzv. zeleného vodíku jako alternativní metody ukládání a využití elektrické energie. Rozvoj nových aktivit a revitalizace obnovitelných zdrojů spadá pod Solar Global Development, a.s. Logistiku a dodávky komponent pro vlastní energetické projekty i naše partnery zajišťuje Solar Global Distribution SE, který je přímým dovozcem a velkoobchodním distributorem.

Na rozšíření zahraničních aktivit skupiny se významně podílí Solar Global IBERIA SL, Solar Global Holding Germany GmbH, Solar Global Polska sp. z .o.o. a SG Romania. V neposlední řadě provozujeme i datová centra s vysokým výpočetním výkonem. Tuto agendu zajišťuje Solar Global Datacenter s.r.o. ve vybraných objektech s instalovanými obnovitelnými zdroji.